top of page

A QUINTA DO CUADRANTE

PEDAGOXÍA

Melania Cruz e Tito Asorey levan anos desenvolvendo unha intensa actividade pedagóxica no eido teatral, ofrecendo formación en interpretación, voz, técnica textual, teatro biográfico e dirección escénica, dirixidos tanto para profesionais en activo como para grupos amadores. Teñen impartido formación en centros como a ESAD de Galicia, a Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela, así como en festivais de teatro e en diversos colectivos teatrais do país. 

Estamos abertos a compartir a nosa experiencia con todo tipo de colectivos artísticos ou centros de formación, para o cal deseñamos unha serie de cursos monográficos, aínda que estamos abertos á creación de outras propostas que se adecuen a especificidade de cada grupo. Para máis información sobre estes obradoiros, pregásmoslles que se poñan en contacto con nós. 

fogar portada.jpg
180208591 copia.jpg

ATLETISMO AFECTIVO 

Curso de Interpretación

Impartido por 

Tito Asorey e Melania Cruz

180208617 copia.jpg

INTRODUCCIÓN Á DIRECCIÓN DE ESCENA

Impartido por 

Tito Asorey e Melania Cruz

180208511 copia.jpg

VOZ E TÉCNICA TEXTUAL

Curso  impartido por 

Melania Cruz e Tito Asorey

bottom of page